Effekt av diuretika på PMS

Premenstruellt syndrom eller PMS är en kvinnlig sjukdom som krävde allvarlig uppmärksamhet från patienterna och även från föräldrar till de mindre patienterna. Premenstruell disfronisk sjukdom eller PMS är en kvinnlig sjukdom som skapar många typer av akuta mentala problem eller nervrelaterade problem bland menstruationskvinnan. Diuretika är ett mycket användbart läkemedel för behandling av premenstruellt syndrom eller PMS. Denna gräv har sin mycket bestämda effekt på patienter som lider av premenstruellt syndrom eller PMS. Men innan vi diskuterar effekten av diuretika på PMS eller premenstruellt syndrom, låt oss diskutera några symtom på premenstruellt syndrom eller PMS. Även om det är sant att effekten av Diruetics på PMS-patienten är full av kontroverser, eftersom det finns viss bestämd dålig effekt av Diruetics på PMS eller Premenstrual Syndrome.

Sjukdomen, premenstruellt syndrom eller PMS har några mycket märkbara symtom som kan märkas efter en genom dyagonis hos någon mensturating kvinna som visar ovanligt beteende. De mest framträdande symtomen på premenstruellt syndrom eller PMS är följande

talkativeness
Trötthet eller energi
Melankoli eller sorg som kan leda till självmordstendens
Överdriven aptit
Långvarig irritation eller vrede som kan skada patientens sociala relationhiop
Ovillighet att arbeta eller till och med antipati att delta i det dagliga livet.
Problem under tiden att tänka och oförmåga att fixa uppmärksamheten på en viss sak
Vill ha mental kontroll och tillfällig visning av hett temperament
Sömnlöshet eller tillfälliga störningar vid sömnstillfället
Överdriven spänning eller ångest
Anfall av panik eller rädsla
Frekvent förändring i humöret

För närvarande har Premenstruals syndrom eller PMDS ett nytt namn. Detta är premenstruell dysforisk störning eller PMDD. Båda namnen betecknar samma sjukdom Enbart skillnaden är att premenstruell dysforisk sjukdom eller PMDD är av svår art och patienter som lider av premenstruell dysforisk sjukdom eller PMDD visar mer akuta symtom på sjukdomen.
Många droger är tillgängliga för behandling av denna kvinnliga sjukdom. Men bland drogerna som används för behandling av premenstruellt syndrom eller PMS kräver Diruetics vår uppmärksamhet. Diruetics är också kända som vattenpiller. Detta läkemedel är mycket användbart för att dränera ut det extra vätska som härrör från kroppen hos de kvinnor som lider av premenstruellt syndrom eller PMS genom njurarna. Detta läkemedel används vanligen av en phusician när det vanliga saltintaget inte hjälper. Att bota det premenstruella syndromet eller PMS. Även om Diruetics tillsammans med dess fördelar har sin dåliga effekt på patienterna som regelbundet använder detta läkemedel. Den regelbundna användningen av detta läkemedel visar många symtom på själva sjukdomen. Dessa är trötthet och också psykiskt tryck. Trots Diruetics dåliga effekt på PMS-patienter är användningen av Diruetics för behandling av PMS eller Premenstruals syndrom mycket vanligt bland läkarna. Diruetics används för behandling av både premenstruellt syndrom eller PMS och premenstruell dysforisk störning eller PMDD. Många välrenommerade organisationer tänker nu allvarligt på användningen av Euretics för behandling av PMS med tanke på olika slags effekt av Diuretics på PMS.

Behandling av PMS

Behandling av PMS är ett av de viktigaste ämnena inom kvinnors hälsa över hela världen. PMS är den korta formen av den medicinska termen som betyder premenstruellt syndrom. Det här är fasen när de hormonella förändringarna i kvinnornas liv kommer att inse i sin tonåring att de är olika. Det här är den tid då de är helt förvirrade och de är överväldigade med många frågor i deras sinnen. Mödrar kan vara de bästa kompisarna till tjejerna och det här är det bästa sättet där behandlingen av PMS börjar hemma. Mödrar har gått igenom denna ålder och det är därför de kan vara de perfekta guiderna till sina döttrar.

Det finns olika problem som uppstår under premenstruella fasen bland kvinnorna. Dessa problem kan både vara fysiska och psykologiska. Det är därför kvinnors behandlingar bör göras från båda sidorna – både fysiskt och mentalt. Flickor är förvirrade och de är också lite irriterad genom tiden. Därför blir det ofta väldigt konstigt att förstå dem på ett perfekt sätt. Det är därför den mentala behandlingen av PMS är en av de mest saker som behöver utföras vid rätt tidpunkt. Annars kan dessa psykiska problem lätt resultera i akut depression i den kommande framtiden. Denna långvariga depression kan vara dödlig för deras hälsa. Det är därför gynekologer är de mest hjälpsamma personerna att kontakta under denna period.
Den mentala behandlingen av PMS började faktiskt under s i USA. Kathrina Dalton är det namn som alltid bör komma ihåg från denna synvinkel. Hon var läkare i England. Hon forskat på alla vanliga problem genom vilka tonårsflickorna måste passera under denna period. Hon undersökte särskilt på hysteriska attityder bland tjejer i denna ålder. I denna behandling frågar psykologen vanligtvis flickan om alla de grundläggande problemen genom vilka hon passerar och därigenom är hon gjord för att förstå att premenstruellt syndrom är ingenting annat än en fas som är väldigt naturlig.

Det finns också olika typer av medicinsk behandling av PMS som är lättillgängliga över hela världen och det är därför de också är överkomliga för alla och andra. En sak måste hållas i sinnet och det är det faktum att tjejerna är mycket svaga i detta skede och det är därför starka läkemedel alltid bättre att undvika. Detta kan göra permanenta skador på deras kroppar. Patienterna av denna tid får veta att ta matvaror som innehåller magnesium och vitaminer. Detta hjälper dem att bli av med den svaghet som kan vara skadlig för kvinnornas hälsa.
Danazol av låg dos är förskrivet till tjejerna idag eftersom den höga dosen av läkemedel kan vara skadlig för den alltför stora svagheten som är vanlig bland dem. Flickorna är uppmärksamma på att de inte lider av mentala problem och det är bara en övergångsfas som inte har något att göra med lunacy. De kära i tjejernas liv måste ta initiativen för att få dem att förstå att de kommer att bli mogna kvinnor.

Bakgrund och kontrovers

Premenstruell Dysfrisk Disorder är en mycket allvarlig sjukdom som kvinnorna står inför. Man kan få några intressanta fakta om kvinnans sjukdom om man går igenom den serie händelser som har hänt under de senaste åren. Mycket bakgrund och kontrovers är relaterad till Premenstruell Dysfronsjukdom. Denna stora kvinnorsjukdom var ursprungligen känd som sen lutealfasdysforisk störning. Denna sjukdom omkodades som Premenstrual Dysphronic Disorder eller (PMDD) i maj av American Psychiatric Association. Omkristningsprocessen skapade emellertid kontrovers och spänning. Några kvinnokoncerner och även några psykiatriker var emot branding Premenstrual Dysphronic Disorder som en stor psykiatrisk sjukdom.

Men under året avlägsnades Premenstrual Dysphronic Disorder eller PMDD från handboken för American Psychiatric Assciation från sin tidigare position och detta fick sin plats i bilagan till manualen för Premenstruell Dysfrisk Disorder som en störning hos de kvinnliga kvinnorna som krävde vidare studier.
Vem som helst vill veta om bakgrunden och kontroversen av Premenstruell Dysfrisk Disorder bör veta att denna sjukdom känns igen av en av de viktigaste armarna i FN: s mat och administration som en separat sjukdom hos kvinnorna men det finns andra hälsoorganisationer som inte har accepterat detta sjukdom som en separat sjukdom. Världshälsoorganisationen En annan organisation i Förenta nationerna har inte accepterat denna sjukdom som en separat sjukdom. I världshälsoorganisationen Internationella klasifiering av sjukdomar, Premenstruell Dysfronsjukdom eller (PMDD) har inte erkänts som en separat sjukdom. Bakgrund och kontrovers relaterad till Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) har till och med berört företagsvärlden. Prozac är en sjukdom som krävs för att behandla premenstruell dysfrisk störning (PMDD). Under året ersatte tillverkaren av läkemedlet Prozac Premenstrual Dysphronic Disorder eller PMDD från listan som innehåller indikationer på att fluxotin ska säljas i Europa. Detta gjordes på kommittén för farmaceutiska specialiteter. Denna ersättning gjordes därför att kommittén för farmaceutiska specialiteter fann att Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) inte alls är en väletablerad enhet av Didsease i någon del av Europa. Kommittén för farmaceutiska specialiteter, som även uttryckte föreställningen om att kvinnorna som visar mindre allvarliga symptom på andra före menstruationssjukdomar kan få medicineringen av Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD). Denna felaktiga behandling kan leda till allvarliga hälsorisker och också vanligen förekommande och felaktigt kortvarigt och även långvarig användning av läkemedelsfluoxetin.

Andra viktiga hälsoorganisationer som Australian Pharmaceutical Benefits Scheme accepterar inte denna sjukdom som en dises för vilken patienten kan få någon nytta. Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) har uteslutits från listan över Austalian Benefis Scheme. Bakgrund och kontrovers av Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) är intressant, eftersom det också finns några experter som tror att Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) har markerats som ett disas tillsammans med annan sjukdom som kvinnlig sexuell dysfunktion, rastlös bensyndrom och även socialt Ångestsyndrom för uppkomsten av drogen av drogerna som krävs för att behandla dessa behandlingar. Bakgrund och kontrovers av Premenstruell Dysfrisk Disorder eller (PMDD) har gjort denna sjukdom en debatterad fråga i den medicinska sfären.

Symtom på premenstruell dysfrisk störning

Premenstruell Dysfrisk Disorder är en sjukdom som orsakar ett mycket allvarligt hälsoproblem bland kvinnorna. Men denna sjukdom hos kvinnorna har några specifika symtom och om den premenstruella dysfriska störningen upptäcks genom att diagonera dess symtom kan denna sjukdom mycket enkelt behandlas. Symptomen på Premenstruell Dysfrisk Disorder är mycket lika med symtomen på premenstruella symtom. Premenstruella symptom är en sjukdom som har sin referens även i människans historia. Denna sjukdom är känd som premenstruell spänning. Denna sjukdom är faktiskt en samling av olika typer av symtom på olika aspekter av en kvinnas liv. Till exempel innefattar symtomen på premenstruellt dysfronsyndrom känslomässiga symptom, fysiska symtom och även de psykologiska symptomen. Alla dessa symtom är relaterade till menstruationscykeln hos en kvinnas liv.

De kvinnor som har nått barnets ålder kan visa dessa symptom. Endast enbart procent av de totala kvinnorna i barnsåldern sköter denna typ av symtom. Symptomen på premenstruell dysfrisk störning är oftast lika med premenstruellt syndrom. Men symtomen på premenstruell dysfrisk störning skiljer sig oftast från symptomen på premenstruell dysfrisk störning i det avseendet att symtomen visar vid den senare kvinnliga sjukdomen bara är mer allvarliga än premenstruell syndrom.
Men det stora symptomet på alla symtom som uppvisas av patienter som lider av premenstruell dysforisk störning kommer på ytan mellan dagarna med ägglossning och menstruation. Dessa symptom försvinna gradvis efter några dagar från blödningens början. Under dessa dagar lider kvinnan som lider av premenstruell dysforisk störning irritation. Annat än detta problem andra probloems som också åtföljer denna sjukdom inkluderar symptomen som depression, ilska och ångest. Annat än dessa symtom är andra symptom som också drabbas av patienterna följande

Förlust av mental kontroll och tillfällig visning av hett temperament
Sömnlöshet eller tillfälliga störningar vid sömnstillfället
Vanligare att äta
Weariness eller brist på energi
Sorg eller Melankoli som kan leda till självmordstiden.
Överdriven spänning eller ångest
Ibland angrepp av panik eller rädsla
Frekvent förändring i humöret
Långvarig irritation eller vrede som kan skada relationen med andra
Antipati till arbete eller till och med antipati att delta i det dagliga livet i regelbundna aktiviteter.
Problem under tiden att tänka och oförmåga att fixa uppmärksamheten på en viss sak
Alla dessa symtom är de mycket märkbara symptomen av Premenstruell Dysfronsjukdom. Men det är inte nödvändigt att en patient som lider av premenstruell dysfrisk störning kommer att visa alla dessa symtom. Om en kvinna i åldern menstrutation lider bara symtom ur denna långa lista med symtom kan det hävdas att hon lider av premenstruell dysfrisk störning. Unga flickor som just har nått sig i menstruationsåldern kan visa symtomen på premenstruell dysfrisk störning. Föräldrarna eller förmyndarna till de unga tjejerna bör hålla uppmärksam klocka på sin tjej eller avdelning. Och om det ens är det svagaste viset av symtomen på Premenstruell Dysfrisk Disorder detekteras är det klokt att rådgöra med läkaren. I det inledande skedet kan sjukdomen behandlas av den vanliga fysikännen, men i det avancerade skedet behöver behandling av premenstruell dysfrisk störning vård av gynekolog.

Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD)

Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) är ett stort känslomässigt och fysiskt problem som orsakas strax före månadens mentaltid. Symptomen på Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) stör ofta flödet av det normala livet. Premenstruell dysfrisk störning (PMDD) stör ofta det normala flödet av livet och kontrollerar också signifikant relationen mellan flickan som lider av premenstruell dysfrisk störning (PMDD) med andra medlemmar i samhället.

Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) är en speciell situation relaterad till några mycket allvarliga känslomässiga och fysiska problem. Dessa känslomässiga och fysiska problem är starkt knutna till menstruationscykeln. I allmänhet uppträder symtomen på premenstruell dysfrisk störning (PMDD) vid andra halvan av månadscykeln. Problemen slutar när den tiden då menstrutningen börjar eller bara några dagar efter början av menstrutningen. I själva verket har Premenstrualsyndromet (PMS) döpt som den premenstruella dysfriska störningen (PMDD) av den medicinska experten.
Premenstruell dysfrisk störning (PMDD) påverkar en bra del av menstruationskvinnorna. Det har uppskattats att minst kvinnor har blivit drabbade av denna sjukdom. Men det finns också en hoppfull sida av denna sjukdom. Endast% kvinnor av det totala antalet personer som drabbas av Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) påverkas allvarligt av denna sjukdom.

Syndrom av Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD)
Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) visar symtomen som inkluderar följande

Frekvent förändring av humör och humör
Irrtable natur
Överdriven spänning
Ångest som mat leder till fobi
Depression

Även premenstruell dysfrisk störning (PMDD) är ett substitut för premenstruellt syndrom men det finns en liten skillnad mellan dessa två sjukdomar. När premenstruella syndrom eller PMS påverkar någon kvinna mycket allvarligt anses den av fysikerna som Premenstrual Dysphronic Disorder (PMDD).
Behandlingar av Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) Behandlingen av Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) är mycket lätt tillgänglig i alla delar av världen. Denna behandling har också utvecklats under lång tid. Det finns många typer av behandlingar av premenstruell dysfrisk störning (PMDD). På senare tid har några av dessa behandlingar av Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) utvärderats. Dessa utvärderades genom en noggrant utformad forskning. Mycket få av behandlingarna har valts så effektiva. Bland alla behandlingar för Premenstruell Dysfrisk Disorder (PMDD) har endast fyra selekterats av US Food and Drug Research Administration. (FDA) för behandling av premenstruell dysfrisk störning (PMDD). För närvarande i USA finns endast fyra typer av droger tillgängliga för behandling av premenstruell dysfrisk störning (PMDD). De fyra typerna av droger som används för att behandla Premenstrual Dysphronic Disorder (PMDD) i USA är Sertaline (Zoloft), Paroxetin kontrollerad frisättning (Paxil CR), Fluoxetin (Sarafem) och även drosprienon / eithinyl östradiol oral cntraceptiv. (YAZ).

Premenstruell dysfrisk störning (PMDD) behandlas med breda tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt har kritiserats efter allvarlig forskning. Vissa forskare rekommenderar att alla tillvägagångssätt borde tas ihop och att ett korrekt balans måste upprätthållas mellan alla dessa tillvägagångssätt. Men det är ett faktum att tillvägagångssättet är mest lämpligt för en viss kvinna kanske inte är lämplig för en annan kvinna.

Kväll Primrose Oil

Kvällsproteolja har använts för att minska risken för olika typer av hjärtsjukdom genom att sänka kolesterolet och minska risken för blodproppar eller minskad blodplättsaggregering. Denna olja används också för att kontrollera symptom på premenstruellt syndrom (PMS), för att minska smärtan i bröstet, för att minska symtomen på cystisk bröstsjukdom och hudförhållanden som eksem. Vissa växtbaserade eller kosttillskottsprodukter har märkts att ha eventuellt skadliga föroreningar eller tillsatser. Du bör därför kolla med din apotekare för mer information om det specifika varumärke som du använder. FDA har inte omprövat denna produkt för säkerhet. Du kan, om du vill, få kontakt med din läkare eller läkare för mer information om detta.

Du kan ta kvävepulverolja genom munnen enligt din läkare. Du bör följa alla anvisningar på produktpaketet och om du får problem med detta kan du kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om tillståndet förblir oförändrat eller blir något allvarligare, är det bättre att söka omedelbar läkarvård.
Matsmältningsbesvär, mjuka avföring, illamående eller huvudvärk kan uppstå. Om du får någon av dessa effekter att fortsätta, kan du kontakta din läkare. Om du hittar någon annan effekt som inte är listad här, så ska du omedelbart kontakta din apotekspersonal eller läkare. Om du har något av följande hälsoproblem är det bästa för dig att rådgöra med din läkare innan du använder Evening primroseolja. Flytande beredningar av denna produkt kan innehålla alkohol eller socker eller båda. Patienter som har diabetes eller alkoholberoende eller leversjukdom bör vara försiktiga med det. Du kan ta hjälp av din läkare eller apotekspersonal om säker och säker användning av Kvällsolja. Det rekommenderas inte för användning under graviditet. På grund av risken för barnet är amning vid användning av denna produkt inte rekommenderad.

Kvälls primrosolja är en attraktiv ört som växer i de milda klimatförhållandena i Nordamerika och Europa samt olika andra delar av världen med liknande klimat. Dock kvälls primrosolja odlas och bearbetas huvudsakligen i USA och Kanada. Kvällens primrosväxter kan växa till en höjd av ungefär fötter i höjd. En unik kvalitet på kvistens primrosplantan är att den blommar hela sommaren, men blommorna varar bara en dag. Dessa blommor öppnar när solen går ner och sedan dör ut i solljuset nästa dag. Fröen på kvällsfärgen är ungefär tum i längd som används för att producera den flyktiga oljan som används mycket i kosmetika och läkemedel.
Kvällspremosolja bär betydande mängder polymättade omega-fettsyror, essentiella fettsyror som krävs av kroppen för att reglera ett antal aktiviteter som inkluderar hjärtfunktion, insulinutnyttjande och humör. Eftersom kroppen inte kan producera EFA, måste de intas i kroppen genom lämplig tillskott eller diet. Kvällen primroseolja hjälper också till att ge någon form av lättnad i symptom på klimakteriet, före menstruationssyndrom (PMS) och bröstsmärta på grund av hormonella förändringar vid menstruationstidpunkten.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som i allmänhet förkortas till NSAID är läkemedel med antipyretiska, analgetiska och antiinflammatoriska effekter. De hjälper till att kontrollera feber, minska smärta och inflammation. Termen, icke-steroidal, används för att differentiera dessa läkemedel från steroider, vilka bland ett stort antal andra effekter har en liknande eikosanoid deprimerande, antiinflammatorisk verkan. Liksom analgetika är NSAIDs ovanliga eftersom de inte är narkotiska.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel betecknas generellt som icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller icke-steroida antiinflammatoriska medel / analgetika. De mest framträdande och slående medlemmarna i denna grupp av droger är aspirin, naproxen och ibuprofen, delvis för att de är tillgängliga på alla områden. Paracetamol har väldigt liten eller ingen antiinflammatorisk aktivitet och i begreppets sanna mening är det inte ett NSAID. Med isoleringen av salicin från folkmjölksbarken i år har icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel utgjort en viktig del av läkemedelsbehandling av smärta vid mycket låga doser och inflammation vid högre doser. Någon del av populariteten av NSAID är att, till skillnad från opioider, skapar de inte andningsdepression eller sedering och har en mycket liten eller försumbar missbruksnivå. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel har dock alltid sina egna problem. Vissa NSAID, inklusive aspirin och ibuprofen, har blivit accepterade som relativt säkra och finns överallt.
De flesta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel beter sig som icke-selektiva inhibitorer av enzymet cyklooxygenas, som hämmar både cyklooxygenas- (COX-) och cyklooxygenas- (COX-) isoenzymerna. Cyklooxygenas katalyserar konstitutionen av tromboxan och prostaglandiner från arakidonsyra härrörande från det cellulära fosfolipid-dubbelskiktet genom fosfolipas A. Prostaglandiner fungerar som kurirmolekyler vid inflammationsprocessen. Denna åtgärdsmekanism klargördes av John Vane, som senare fick ett Nobelpris för sitt arbete. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan i stor utsträckning klassificeras baserat på deras kemiska struktur. NSAID inom en grupp kommer att luta sig till att ha liknande tolerans och egenskaper. Det är väldigt liten skillnad i klinisk effekt mellan NSAID när de används vid lika doser. I stället är skillnader mellan föreningar benägna att vara med avseende på doseringsregimer som är relaterade till eliminering av föreningar halveringstid, toleransprofil och administreringssätt.

Tylenol, som också kallas Paracetamol, grupperas ibland tillsammans med de icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlen, men det har inga signifikanta antiinflammatoriska egenskaper och är inte ett sant NSAID. Trots att åtgärdsmekanismen inte är tydlig, är det misstänkt att bristen på antiinflammatorisk verkan kan vara på grund av inhiberingen av cyklooxygenas övervägande i centrala nervsystemet. Det finns också en hel del spekulationer att Tylenol verkar genom inhiberingen av den nyupptäckta COX-isoformen.
NSAIDs föreslås vanligtvis för symptomatisk lättnad av dessa tillstånd:

Reumatoid artrit
Inflammatoriska artropati
feber
artros
Akut gikt
Metastatisk benvärk
Njurkolik
dysmenorré
Huvudvärk och migrän
Mild till måttlig smärta på grund av inflammation och vävnadsskada
Postoperativ smärta
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ges också till nyfödda spädbarn vars ductus arteriosus inte är stängd inom några timmar efter födseln.

Hormonalt ingrepp

Hormonala ingreppsalternativ skisseras för kvinnor som behöver initial behandling av menstruationsmigrainer eller med menstruationsmigrän som fortsätter trots standard akut och förebyggande migränbehandling. Patienter som misslyckas med standardterapin hänvisas generellt till huvudvärkspecialisterna. Hormonalt ingripande kan ta ett antal former:

Hormonal preventivmedel – Det är en av formerna för hormonellt ingrepp som refererar till preventivmedel som verkar på hormonella systemet. För närvarande är alla hormonella preventivmedel konfigurerade att användas av kvinnor snarare än män, även om forskning på ett manligt hormonellt preventivmedel pågår.

Hormonala preventivmedel kan komma in i kvinnans kropp på många sätt, som, oralt, transdermalt, vaginalt eller genom injektioner eller implantat. Den mest kända och den första metoden var den orala metoden som blev de mest populära preventivmedel i USA och olika andra platser inom några år efter introduktionen i. Hormonal preventivmedel kan verka på ett eller flera andra sätt för att förhindra graviditet. Det kan också upphöra med processen med ägglossning, vilket förhindrar möjligheten till befruktning. Det kan tjockna en kvinnas livmoderhalsslem och resultatet blir svårigheten i livmoderns genomträngning med spermier, eller det kan också fungera vid förändring och gallring av endometrium så att ett befrukat ägg får implanteras i mycket besvär. Tekniskt sett, om läkemedlet utför sin plikt på detta tredje sätt, fungerar det som ett kontrastställe istället för att fungera som ett preventivmedel, eftersom det inte har uteslutit uppfattningen, snarare för att förhindra graviditet.

En gonadotropin-frisättande hormonagonist eller GnRH-agonist är en syntetisk peptidmönstrat efter den hypotalamiska neurohormon-GnRH som verkar med gonadotropin för att frigöra hormonreceptorn för att väcka sitt biologiska svar, frisättningen av hypofyshormonerna LH och FSH. Agonister dissocierar från GnRH-receptorn i en mycket långsamt. Som en följd av detta uppstår en ökning av FSH och LH sekretion initialt. Efter tio dagar eller så uppnås emellertid en djupgående hypogonadal effekt genom receptorreglering. Vanligtvis är denna inducerad och tvåsidig hypogonadism det terapeutiska målet.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, som i huvudsak förkortas NSAID, är läkemedel som innehåller antipyretiska, analgetiska och antiinflammatoriska effekter. De flesta minskar feber, smärta och inflammation. Termen icke-steroidal används för att differentiera dessa läkemedel från steroider, vilka bland ett stort antal andra effekter har en liknande eikosanoid deprimerande, antiinflammatorisk aktivitet. Som smärtstillande medel är NSAID i allmänhet att de inte är narkotiska. NSAID-läkemedel kallas ibland även icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller icke-steroida antiinflammatoriska medel / analgetika. De mest slående medlemmarna av denna grupp droger är ibuprofen, aspirin och naproxen, delvis för att de finns över disken på många områden. Paracetamol har väldigt liten antiinflammatorisk aktivitet och talar strängt är det inte ett NSAID.
Bortsett från dessa finns det olika andra former av hormonellt ingrepp som hjälper kvinnor som letar efter en första behandling av menstruationsmigrainer. Menstruationsmigränerna leder en behandlingsutmaning framför sjukvårdsutövaren. Ett antal terapier har införts som alternativ för läkemedelshantering för patienter som har misslyckats med traditionella migränterapier.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är en typ av antidepressiva medel som huvudsakligen används vid behandling av ångeststörningar, depression och vissa personlighetsstörningar. De är också vanligtvis mycket effektiva och används vid behandling av problem som för tidig utlösning. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ökar den extra cellulära nivån av neurotransmittorn serotonin genom att hämma sitt upptag i den presynaptiska cellen, vilket ökar nivån av serotonin som är tillgängligt för att binda till postsynaptisk receptor. De har olika selektivitetsgrader för de andra monoamintransportörerna, som innehåller liten bindningsaffinitet för noradrenalin- och dopamintransportörerna.

Den första klassen av psykotropa läkemedel som ska utformas rationellt är de selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) som är en av de mest föreskrivna antidepressiva ämnena i de flesta länder. Listan över selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) innefattar:

Citalopram – Citalopram är ett av de antidepressiva läkemedlen som används för att behandla depression i samband med olika stämningar i humör. Det används också vid olika tillfällen som under behandling av ångest och kroppsdysmorfisk störning. Citalopram tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Detta läkemedel säljs under varumärkena Celexa (USA, Forest Laboratories, Inc.), skäl (Israel, Thrima Inc. för Unipharm Ltd.), Citrol, Cipramil, Seropram (Australien och Europa), Ciazil (Australien), Cipram (Danmark, H. Lundbeck A / S) Zetalo (Indien), Celepram och Zentius (Sydamerika, Roemmers).

Fluoxetinhydroklorid (Prozac) är ett av antidepressiva medel av de selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI). Fluoxetin sanktioneras för behandling av klinisk depression, inklusive pediatrisk depression, panikstörning, obsessiv-kompulsiv sjukdom vid vuxna och barn, bulimia nervosa och premenstruell dysforisk störning. Andra typer av indikationer inkluderar kroppsdysmorfisk störning och hypokondriasis. Trots närvaron av nyare agenter har den behållit sin popularitet. Mer än . miljoner recept för generiska formuleringar av fluoxetin fylldes upp i Förenta staterna, vilket gör det tredje i listan över mest föreskrivna antidepressiva medel.

Dapoxetin är det internationella nonproprietary namnet på ett kortverkande SSRI-läkemedel som för närvarande rekommenderas för godkännande av Food and Drug Administration eller FDA för behandling och botning av för tidig utlösning vid män, vilket gör det till det första läkemedlet godkänt för en sådan typ av behandlingen.

Medicinska behandlingar av PMS

Medicinska behandlingar av PMS eller premenstruellt syndrom beror på hormonbehandlingarna. Kathrina Dalton, MD, en familjepraktiker i Förenade kungariket, värderade styrkan av ett program av vattenhaltiga progesteronsuppositorier på egna symptom. När de lättade, upprepade hon igen studien med omkring patienter med hjälp av en ledande gynekologisk endokrinolog. De hittade också någon form av förbättring. Dessa vattenbaserade progesteronsuppositorier har visat sig vara mycket effektiva och de är också mycket säkra vid graviditeten, eftersom placentan skapar många gånger progesteron än graviditet. De är också säkra på män. I proverna injicerades progesteron i männens kropp och ingen biverkning hittades, de bara somnade.

Sedan dess har de medicinska behandlingarna av PMS gjorts genom att ge något mindre dos för att hjälpa kvinnor att bli gravid, progesteron kan fortsättas fram till väl i klimakteriet.
Premenstruellt syndrom eller PMS är en sjukdom som kännetecknas av en rad hormonella förändringar som aktiverar störande symtom hos ett stort antal kvinnor i upp till två veckor före menstruationen. Av den uppskattade miljön lider av detta problem; mer än miljoner människor behöver medicinsk behandling för beteendeförändringar och märkt humör. Det förekommer ofta att symtom avtar menstruation och kvinnor lämnas utan symptom fram till de två veckorna eller så före nästa menstruationsperiod. Dessa ofta synliga symptom från ägglossning till menstruation representerar PMS eller premenstruellt syndrom.

Sedan Day och andra har beskrivit på medicinska behandlingar av PMS med användning av lågdos danazol för att kontrollera det värsta PMS. Danazol tas under hela månaden och förhindrar höst och ökning av östrogenhalten. Det framgår av mer än medicinska artiklar att succé ödet för medicinska behandlingar av PMS är mer än procent. Även om danazol har biverkningar i vissa vätskeretention och akne, är de flesta lätt omhändertagna. Det är mycket sällan konstaterat att personer som tar dessa doser av medicin klagar över någon form av lever- eller benförändringar. Det är konstaterat att några av patienterna är så säkra på hormonbehandling att de inte är rädda för att avbryta medicinerna som förskrivits av psykiateren.
SSC Yen på året visade att luprolidacetat som är ett långverkande medel för endometrios kan snabbt eliminera extrema PMS Symtpoms. Även om luprolid inte generellt används för dessa typer av symtom, stöder det vad dessa kvinnor har känt för länge.

Så kvinnor är inte skyldiga att känna att de går väldigt galen för dessa två veckor i varje månad. De upplever en överdrift av normal funktion. De medicinska behandlingarna av PMS börjar med att läkaren förklarar patienten och sedan genom att använda en antiöstrogen hormonell medicin för att minska och stabilisera östrogenhalten och äntligen genom att använda psykotropa mediciner under en mycket kort varaktighet.