Sicklecell

Sickle Cell är en sjukdom som påverkar röda blodkropparna. En seglcelle är en sickleformad eller halvmåneformad cell som har en onormal typ av hemoglobin, hemoglobin S i den. En sicklecell står inför obstruktion medan den rör sig genom blodkärlen. En sicklecell mot obstruktion blockerar blodkärlen vilket leder till otillräckligt blodflöde i kroppens olika organ. Vävnaderna och cellerna som inte får gott blodflöde blir skadade och leder till sicklecellsjukdom. Få omfattande insikt om sicklecell från sidorna på denna sida.

Sickle Cell är en kronisk sjukdom som främst orsakas av arv. Sjukdomen kan begränsas men livslängden är begränsad till i genomsnitt fyrtio till femtio år. Det naturliga hemoglobinet levererar syre till den röda blodkroppen från lungorna. Normala blodkroppar innehåller hemoglobin A, men en annan typ av hemoglobin som kallas sicklehemoglobin är närvarande hos personer som drabbats av sicklecellsjukdom. De är styva och liknar en segls form. De stoppar det naturliga blodflödet i cellerna och fastnar i blodkärlen.
Sicklecellanemi är en av de vanligaste sjukdomarna i sicklecellen. Vid sicklecellanemi förändras de röda blodkropparna på grund av de-oxygenering. De bildar seglformar och hindrar det naturliga blodflödet. Detta orsakar mycket skada på de olika extremiteterna vilket orsakar mycket smärta och inflammation. Immunitetskraften i kroppen försvinner gradvis och gör den sårbar för kärlek av sjukdom. Andra vanliga sjukdomar i sicklecell är Sickle Beta Plus Thalassemia, Sickle-Hemoglobin C Disease (SC) och Sickle Beta-Zero Thalassemia. Eftersom gener bestämmer blodtypen hos människor, kan närvaron av sicklegener i blodet överlämnas till den nuvarande generationen från de tidiga anapestika som lider av sjukdomen. Om hustrun eller makan har sickiecell i hans eller hennes hemoglobin så är det hög chans att deras barn blir drabbade av sicklecell.

Vissa tecken ans symptom kan observeras hos personer som har seglsjukdom. Ischemi, tremor, smärta och inflammation i det specifika organet där blodflödet är obstruerat kan upplevas. Mjälten blir skadade i sicklecellsjukdom. Akut nekros eller infarkt kan observeras i mjälten. Som följd blir människor mottagliga för infektioner. Benkemi och skador i viktbärande ben kan spåras. Benen blir svaga med hänvisning till naturliga frakturer, svullnad och smärta. Sickle cell kan också påverka kysten. Detta tillstånd kallas akut kysk kris. Symtomen är hög temperatur, bröstsmärta, andningssvårigheter, lunginflammation och lunginfiltration som fångas i en röntgenstråle. I Aplastic-kriser förekommer hos anemiska patienter. Villkoren förvärras efter en infektion från parovirus B förhindrar fullständigt produktion av röda blodkroppar och skapar allvarliga symptom. I det inledande skedet tillhandahålls olika antibiotika, injektioner och vacciner till patienterna. Ett blodprov känner som Hemoglobin Electrophoresis bestämmer vilken typ av hemoglobin man har. I allvarliga fall hjälper blodtransfusion tillfälligt att lindra patienterna från de extrema lidandena.

Den här webbplatsen ger en omfattande inblick i Sickle Cell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *